Tag Archives: văn phòng

Những nguồn ô nhiễm trong nhà ở, văn phòng

Các thiết bị đang sử dụng trong gia đình như nội thất, thảm, đồ gỗ, sơn tường có thể ra môi trường khí độc không màu, khó phát hiện, gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Nhiễm khí radon Radon là loại khí không màu, không vị, sinh ra từ phân rã hạt nhân urani trong ...